Verordeningen

Portugese club regelgeving doen Cão de Gado 0QP

1-code van ethiek CPCGT

De code van ethiek van CPCGT is gericht op bevordering van de fysieke en psychische integriteit van de 0QP Cão de Gado in interactie met de maatschappij die integreert en fair play onder de liefhebbers van de Cão de Gado-0QP. (3/28/2015 AG)

Translate »