Organe sociale

Organe sociale

Sunt organismele corporatiste al Asociaţiei:
1) Adunarea generală este organul suprem de acţiune deliberativ şi suveran CPCGT este format din toţi partenerii în dreptul lor.
) şedinţele Adunării generale sunt prezidate de un birou alcătuit din preşedinte, doi secretari şi un supleant, aleşi la Adunarea generală pentru o perioadă de trei ani.
2) Consiliul de administraţie, format din preşedinte, doi secretari şi un supleant, aleşi la Adunarea generală pentru o perioadă de trei ani.
3) direcţia, constând dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte, un trezorier, doi membri si un supleant, aleşi la Adunarea generală pentru o perioadă de trei ani.
4) membri aleși în nici un caz poate fi plătit. Asociatia poate angaja totuşi auxiliari plătite din membri aleşi, dacă justifică măsura.
5) în caz de posturi vacante în poziţii sociale vor fi completate cu supleanţi lista.

Direcţia

Direcţie, direcţia Organes Directeurs, organe sociale,

Adunarea generală

Assemblée Générale, Organes Directeurs, organe sociale, Adunarea generalăConsiliul de supraveghere

Conseil de supraveghere, Consiliul de supraveghere Organes Directeurs, organismele sociale,