Społecznych organów

Społecznych organów

Są firmy organów stowarzyszenia:
1) Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem wynikiem działania i suwerenne CPCGT składa się z wszystkich partnerów w ich własne prawo.
) posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego przewodniczy Prezydium składające się z prezesa, dwóch Sekretarzy i jednego zastępcę, wybierany na walnym zgromadzeniu na okres trzech lat.
2) nadzorczej, składający się z prezesa, dwóch Sekretarzy i jednego zastępcę, wybierany na walnym zgromadzeniu na okres trzech lat.
3) kierunek, składający się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, dwóch członków i jednego zastępcę, wybierany na walnym zgromadzeniu na okres trzech lat.
4) członków wybranych w każdym przypadku może być wypłacona. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać personelu pomocniczego wypłacane z wybranych członków, jeśli uzasadnione środka.
5) w przypadku wystąpienia wakatów na stanowiskach społecznych zostaną wypełnione listy zastępców.

Kierunku

Kierunku, Directeurs dla organów Unii Europejskiej, organów społecznych, kierunek

Zgromadzenie ogólne

Assemblée Générale, Directeurs dla organów Unii Europejskiej, społecznych organów, Zgromadzenie ogólneRada Nadzorcza

Conseil de nadzoru, Directeurs dla organów Unii Europejskiej, instytucje społeczne, Rada Nadzorcza