Sosiale organer

Sosiale organer

Er bedriftens organer Association:
1) generalforsamlingen er øverste kroppen imperielt handling og suverene CPCGT består av alle partnerne i sin egen rett.
) generalforsamlingen møtene er ledet av et byrå som består av en President, to sekretærer og en alternativ, velges på generalforsamlingen for en periode på tre år.
2) supervisory Board, bestående av en President, to sekretærer og en alternativ, valgt på generalforsamlingen for en periode på tre år.
3) retning, som består av en President, en visepresident, en Kasserer, to medlemmer og en alternativ, valgt på generalforsamlingen for en periode på tre år.
4) medlemmer valgt kan i alle fall betales. Foreningen kan imidlertid ansette ekstra ansatte betalt av de valgte medlemmene, hvis berettiget mål.
5) ved stillinger i sosiale posisjoner skal fylles med listen over alternativer.

Retning

Retning, Organes Directeurs, sosiale organer, retning

Generalforsamling

Dekadansen Générale, Organes Directeurs, sosiale organ, generalforsamlingenRepresentantskapet

Conseil de overvåking, Organes Directeurs, sosiale organer, representantskapet