Sociale organen

Sociale organen

Rechtspersonen van de vereniging zijn:
1) de algemene vergadering is het hoogste orgaan van deliberatieve actie en soevereine CPCGT bestaat uit alle partners in hun eigen recht.
de) algemene vergadering vergaderingen worden voorgezeten door een Bureau dat bestaat uit een Voorzitter, twee secretarissen en één plaatsvervanger, gekozen op de algemene vergadering voor een periode van drie jaar.
2) commissarissen, bestaande uit een Voorzitter, twee secretarissen en één plaatsvervanger, gekozen op de algemene vergadering voor een periode van drie jaar.
3) richting, bestaande uit een Voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, twee leden en één plaatsvervanger, gekozen op de algemene vergadering voor een periode van drie jaar.
4) gekozen leden kunnen in ieder geval worden betaald. De vereniging kan echter tewerkstellen hulpfunctionarissen betaald uit de gekozen leden, als de maatregel gerechtvaardigd.
5) in het geval van vacatures in sociale posities zal worden gevuld met de lijst met alternatieven.

Richting

Richting, adviesorganen ploegleiders, sociale organen, richting

Algemene vergadering

Assemblée Générale, adviesorganen ploegleiders, sociale organen, de algemene vergaderingRaad van commissarissen

Conseil de Surveillance, Organes Directeurs, sociale organen, Raad van commissarissen