Περιοδικό

Περιοδικό

περιοδικό

 

Άρθρο "Ο Διογένης Κάο de Gado Transmontano"
Περιοδικό Cães & εταιρεία, επιπλέον μεγάλες φυλές Αυγούστου 2014
PP 30-31